10 vragen over homeopathie

1. Wat is homeopathie?

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Doel van homeopathie is het zelfgenezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier te stimuleren en versterken. Veel klachten, zoals bijvoorbeeld een neusverkoudheid, zullen door je lichaam zonder veel problemen opgelost worden. Soms echter zijn de klachten zodanig dat er extra ondersteuning gewenst is. In die gevallen kan homeopathie uitkomst bieden.

2. Hoe is de homeopathie ontstaan?

De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Hij begon met homeopathie toen de geneeskunde nog in de kinderschoenen stond. In de loop van ruim twee eeuwen heeft de homeopathie zich ontwikkeld tot een wereldwijd toegepaste natuurlijke geneeswijze.

3. Op welke principes is homeopathie gebaseerd?

Belangrijke peilers waarop homeopathie is gebaseerd zijn:

 • Gelijksoortigheid

 • Gebruik maken van gepotentieerde middelen

 • Behandeling van de hele mens

4. Wat betekent gelijksoortigheid?

Gelijksoortigheid betekent dat er een match moet zijn tussen enerzijds de symptomen van een homeopathisch middel zoals beschreven in de homeopathische literatuur, en anderzijds de symptomen die een cliënt laat zien. Het gelijke wordt met het gelijkende genezen. Hiervoor is een uitgebreide anamnese nodig waarbij nauwkeurig de individuele ervaring van de klachten wordt besproken.

5. Is er wetenschappelijke onderbouwing voor het gegeven van gelijksoortigheid?

Uit celonderzoek aan de Universiteit van Utrecht(*) is gebleken dat een zeer kleine dosis van een bepaalde stof het zelfherstellend vermogen van een cel kan verhogen. Het gaat dan om stimulering van verschillende specifieke hersteleiwitten. Uit dit onderzoek bleek dat hoe meer die kleine dosis van de betreffende stof op een stof lijkt die schade aan een cel heeft toegebracht, hoe duidelijker dit effect is. Bij een kleine dosis van een geheel andere stof trad dit effect niet op. Hiermee is het principe van de gelijksoortigheid op celniveau aangetoond.

6. Is er meer wetenschappelijke onderbouwing, bijvoorbeeld over de effectiviteit van homeopathie als behandelvorm?

Ja, er is veel wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van homeopathie. Een goed voorbeeld is het onderzoek ‘Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs’ van Bornhoft en Matthiessen, 2011’ op basis waarvan de homeopathie in Zwitserland werd opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor een uitgebreid overzicht van onderzoek naar homeopathie zie www.homeopathie.nl.

7. Wat houdt gepotentieerd in?

Homeopathische middelen zijn gepotentieerd. Dit betekent dat de natuurlijke uitgangsstof, meestal plant, dier of mineraal, wordt verwreven en vervolgens stapsgewijs verdund in water en ook krachtig geschud waardoor de geneeskrachtige werking van de uitgangsstof wordt ontplooid. Hier ligt ook het verschil met orthomoleculaire supplementen waarbij het gaat om het aanvullen van eventuele tekorten van vitaminen, mineralen en andere nutriënten in het lichaam. Bij homeopathische middelen gaat het niet zozeer om de materiële verdunning maar eerder om de eigenschappen of zo je wilt de informatie van de oerstof die wordt doorgegeven aan het water. Kennelijk heeft water het vermogen informatie aan zich te binden, aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in publicaties van de Japanse onderzoeker Masuru Emoto. Om de werking van homeopathie te begrijpen is het niet onbelangrijk te realiseren dat het menselijk lichaam voor ongeveer de helft uit water bestaat.

8. Hoeveel homeopathische geneesmiddelen bestaan er?

Omdat er in de loop der jaren veel nieuwe middelen zijn getest en ontwikkeld is het moeilijk om een precies aantal te geven. Bij benadering zijn er inmiddels zo’n 5000 middelen waar een homeopaat een keuze uit kan maken. Sommige zijn uitgebreid beschreven in de homeopathische literatuur, andere zijn nog minder bekend, wat overigens niets hoeft te zeggen over de werking mits het beeld maar past bij de persoon die het middel krijgt voorgeschreven.

9. Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat merk je hiervan tijdens een behandeling?

Homeopathie is holistisch, dit betekent dat de behandeling gericht is op de hele mens. Lichaam en geest worden als één geheel gezien. Een homeopaat richt zich op genezing van binnenuit en niet op het onderdrukken van een bepaalde klacht. Immers, een klacht kan ook beschouwd worden als een signaal van onbalans op een dieper niveau in het organisme. Eerder wordt gekeken naar het reactiepatroon van deze mens op diverse niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel). Vervolgens wordt hier een passend homeopathisch middel bij gezocht dat het organisme een prikkel geeft die het zelfherstellend vermogen stimuleert. In feite komt het neer op de natuurlijke weg van genezing, maar dan aangezet door de subtiele prikkel van het homeopathische middel.

10. Welke onderwerpen worden er tijdens een homeopathisch consult zoal besproken?

Omdat homeopathie gericht is op de hele mens wordt tijdens een behandelsessie naast de individuele beleving van de klacht ook het verdere reactiepatroon besproken. Denk bijvoorbeeld aan energieniveau, slaap, voeding, spijsvertering, temperatuur, transpiratie, maar ook het reactiepatroon wat ruimer bezien en over een langere periode. Door te praten over jeugd, opvoeding, levensloop, werk, hobby, leefsituatie etc. komt een beeld naar voren. Een belangrijke vraag is: wat zijn bij deze mens de centrale thema’s en waar bevindt iemand zich in zijn/haar ontwikkeling? Praat iemand vooral over aardse zaken als werk en inkomen of over de relatie tot andere mensen? Is iemand creatief en artistiek ontwikkeld? Draait het voor de persoon om verantwoordelijkheid nemen of is iemand vooral bezig met onderwerpen als universum en spiritualiteit? Iedere mens is weer anders. Juist de individuele beleving en gevoelservaring geven de doorslag bij de keuze voor een passend middel. Een boeiend proces met verrassende resultaten.

(*) R. Van Wijk en F.A.C. Wiegant, Postconditioning hormesis and the homeopathic similia principle: molecular aspects. In: Human and Experimental Toxicology (2010).

Is je interesse gewekt en wil je meer informatie?

Neem contact op met:

Peter Goosensen

 • Klassiek Homeopaat

 • Registratie NVKH, RBCZ

 • Erkend door zorgverzekeraars

 • Ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur, avondconsulten zijn mogelijk in overleg

 • Prima bereikbaarheid, geen wachtlijst

Praktijk Alkmaar

 • Deltastraat 69, 1823 DR in Alkmaar

 • Tel: 06-21606430

 • Mail: homeopaatalkmaar@gmail.com

Praktijk Amsterdam

 • EszenzZ Centre, gevestigd in het gebouw van Gezondheidscentrum Banne Buiksloot

 • Parlevinker 7, 1034 PX in Amsterdam-Noord, nabij ring A10, gratis parkeren

 • Tel: 06-21606430

 • Mail: homeopaat.eszenzz@gmail.com

Meer informatie op:

 • www.homeopaatalkmaar.com

 • www.eszenzz-centre.nl