Nieuwe cliënten

headshot-placeholder-horizontal.jpg

Hoe ik werk

In mijn praktijk kun je rekenen op een cliënt-vriendelijke benadering en uitstekende homeopathische zorg. Gedegen kennis en traditie worden gekoppeld aan recente inzichten in de homeopathie. Waar nodig werk ik samen met reguliere behandelaars; door het beste van beide filosofieën te bundelen staat jouw gezondheid centraal.  

Informatie die je meeneemt naar je eerste consultafspraak:

  • het pasje met het verzekerden nummer van je zorgverzekering

  • eventuele uitslagen van regulier medisch onderzoek

  • voor zover van toepassing een overzicht van je reguliere medicijngebruik

De consulten

Tijdens een consult bespreken we je gezondheid op diverse niveaus. De filosofie van homeopathie is namelijk holistisch: geestelijke en lichamelijke symptomen vormen een geheel en wijzen naar het voor deze mens passende homeopathische geneesmiddel. Het eerste consult is een intake en kan tot ongeveer een uur duren. Vervolgconsulten zijn vaak korter qua tijdsduur. 

Na ieder consult krijg je van mij per post een korte samenvatting van het consult met daarin ook een gebruiksaanwijzing voor de dosering en wijze van inname van het homeopathische middel. Het middel bestel ik vanuit de praktijk voor je bij de Hahnemann Apotheek. Als we een vervolgafspraak hebben gemaakt dan wordt deze schriftelijk bevestigd.

Tijdens de vervolgconsulten evalueren we het verloop van de behandeling en worden voorschrift en/of dosering/potentiëring van het homeopathisch geneesmiddel zonodig aangepast. De mate van succes van een behandeling en het aantal consulten dat hiervoor nodig is zijn variabel en hangen onder meer af van de ernst van je klacht, je algehele conditie en de lengte van de periode waarin je  klacht al bestaat.

Verzetten van consultafspraken

Verzetten van een consultafspraak is mogelijk tot 24 uur voor de geplande afspraak. Daarna wordt het volledige consulttarief in rekening gebracht in verband met de besproken tijd, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht.