10 redenen om je aan te melden voor het traject ‘Homeopathie bij Hooggevoeligheid’ in het EszenzZ Centre in Amsterdam

sunflowers-3640938_640.jpg

In dit artikel geef ik jou als HSP 10 goede redenen om je vandaag nog aan te melden voor het traject ‘Homeopathie bij Hooggevoeligheid’. Dit behandeltraject wordt aangeboden in het EszenzZ Centre, een integraal gezondheidscentrum voor hooggevoeligheid, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling in Amsterdam-Noord. Vanaf april 2019 zijn er weer enkele plekken vrij voor deelname.

Over hooggevoeligheid

Het begrip hooggevoeligheid (HSP, Hoog Sensitief Persoon) werd eind jaren ’90 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten geïntroduceerd door Elaine N. Aron, psychotherapeute en universitair docent psychologie. Naast het uitvoeren van research schreef zij ook een aantal boeken over het onderwerp. Hooggevoeligheid is geen aandoening of medische diagnose; je zou het kunnen omschrijven als een verzameling van karaktereigenschappen die per individu kunnen verschillen.

Ervaring op gevoelsniveau

De meest typerende overeenkomst tussen HSP’s is dat ze hun omgeving vooral ervaren op het gevoelsniveau. Bij hooggevoelige mensen is de waarneming bovendien intenser. Vastgesteld is dat bij HSP's het filteren van informatie in de thalamus (de poort naar de hersenschors) anders verloopt. Gevolg is een verhoogde zintuiglijke waarneming en toename van emotionele gevoeligheid. Zowel in positieve als in negatieve zin heeft dit gevolgen voor het dagelijks functioneren. 

Voorbeelden van positieve kanten van je HSP zijn:

 • Je bent je bewust van subtiele signalen uit je omgeving waardoor je intenser contact of een dieper gevoel van verbondenheid kunt ervaren

 • Je kunt meer dan gemiddeld geroerd raken door kunst of muziek

 • Je bent meer dan anderen zorgvuldig in denken en handelen, secuur en gewetensvol, ook wel consciëntieus genoemd

 • Je empathische kwaliteiten zijn bovengemiddeld ontwikkeld: je merkt het eerder als mensen zich niet prettig voelen en je voelt ook eerder aan wat de ander nodig heeft om zich goed te kunnen voelen

 • Je kunt zintuiglijke waarnemingen als tast, geuren, smaken, beelden en geluiden intenser ervaren

 • Vanuit je vermogen tot inleven ben je meer dan gemiddeld sociaal betrokken

 • Je hebt een rijke fantasiewereld

 • Je bent bovengemiddeld creatief

 • Vanuit je idealisme en gedrevenheid kun je anderen motiveren en inspireren

Voorbeelden van lasten die je als HSP kunt ervaren:

 • Je kunt minder goed omgaan met veel drukte in je omgeving

 • Hoewel je er niet voor kiest wordt je toch beïnvloed door de gemoedstoestand van mensen om je heen

 • Doordat je ervoor kiest situaties die te belastend zijn uit de weg te gaan kan het zijn dat je kring van sociale contacten kleiner wordt

 • Door het niet goed kunnen verwerken van de indrukken van de dag is de kwaliteit van je slaap niet optimaal

 • Je kunt een gespannen gevoel ervaren vóór en tijdens een bijeenkomst of vergadering

 • Je bent meer dan gemiddeld kwetsbaar voor het ontstaan van stress- en burn-out klachten

Homeopathie voor HSP’S

Klassieke homeopathie is een eeuwenoude holistische geneeswijze. Holistisch betekent dat je erkent dat lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn. Een klassiek homeopaat werkt met natuurlijke geneesmiddelen die bereid zijn uit planten, dieren en mineralen; inmiddels is er keuze uit meer dan 6000 homeopathische middelen. Deze middelen worden voorgeschreven op de individuele symptomen van de cliënt. Symptomen kunnen van alles zijn, van een bepaald soort hoofdpijn of gewrichtsklachten met een specifieke locatie tot het ervaren van angst in een bepaalde omgeving of situatie.

De middelen en de symptomen die daarbij horen zijn in de loop van de tijd vastgelegd in de homeopathisch literatuur. Een homeopathisch middel wordt voorgeschreven op basis van gelijksoortigheid: welk middel komt qua werking overeen met de symptomen die deze cliënt laat zien.

Doel van de homeopathische begeleiding is een energetische reset van het systeem. Juist hoogsensitieve mensen reageren doorgaans goed op een energetische geneeswijze als homeopathie. Homeopathie kan helpen het natuurlijke innerlijke evenwicht te verstevigen en zonodig te herstellen.

Begeleiding bij het beter leren omgaan met hooggevoeligheid

In het traject ‘Homeopathie bij Hooggevoeligheid’ wordt de homeopathie gecombineerd met een stukje begeleiding. Dit begint met signaleren en bewust worden van wat er speelt. Vervolgens wordt in iedere sessie naast de homeopathische anamnese een thema aangereikt dat een raakvlak heeft met jouw beleving van hooggevoeligheid. Deze thema’s kunnen leiden tot inzichten en gaan bovendien vergezeld van een uitnodiging die gericht is op het oefenen van vaardigheden en het integreren van het verkregen inzicht in het leven van alledag. De totale behandeling is gericht op bewustwording, toename van vitaliteit en gezondheid en het stimuleren van een levenshouding die als doel heeft het ervaren van innerlijke rust en stabiliteit.

10 redenen voor jou als HSP om je vandaag nog aan te melden voor het traject ‘Homeopathie bij Hooggevoeligheid’:

1. Een unieke combinatie van homeopathie en HSP begeleiding

In dit behandeltraject van in totaal 12 bijeenkomsten wordt homeopathie samen met concrete en individu gerichte begeleiding aangeboden als een unieke individuele leergang.

2. Individuele begeleiding

Bij de samenstelling van het traject is jouw verhaal leidend. Aan het begin van ieder consult vertel je hoe het met je gaat en welke dingen er op diverse niveaus spelen in je leven. Jouw individuele ervaring qua welzijn/gezondheid en eventuele problemen die je daarbij ervaart geven informatie die leidt naar de aangewezen homeopathische geneesmiddelen. Daarnaast is er een stuk individuele begeleiding aan de hand van thema’s, oefeningen en uitnodigingen waar we mee aan de slag gaan. Ook deze thema’s worden geselecteerd aan de hand van jouw individuele hulpvraag.

3. Het traject is interactief

Door middel van jouw inbreng heb je dus direct invloed op de inhoud van de behandelsessies. Bovendien evalueren we na 3, 6, 9 en 12 sessies de voortgang van de behandeling en wordt de inhoud van het traject zonodig verder aangepast aan jouw specifieke wensen en hulpvraag.

 4. Homeopathische begeleiding op maat

Klassieke homeopathie is maatwerk. Geneesmiddelen worden voorgeschreven op jouw individuele symptomen. Door deze benadering is de kans op succes relatief groot.

 5. Diepgang in de gesprekken

Tijdens de consulten ligt het accent vooral op jouw ervaring op het gevoelsniveau. Waar nodig zoeken we naar verbanden. Het zou kunnen dat je ervaringen onderdeel uitmaken van een patroon dat ergens in je leven is ontstaan. Het onderkennen hiervan geeft vaak rust en maakt het soms makkelijker om dingen een plek te geven omdat je het mechanisme gaat herkennen en begrijpen.

 6. GEEN tips & tricks, WEL een aanpak die gericht is op de oorzaak

Een belangrijk doel van dit traject is het stimuleren van een levenshouding die gericht is op het ervaren van innerlijke rust en stabiliteit. De bedoeling is dat er een proces op gang komt waarbij verkregen inzichten als blijvend onderdeel van het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Vanuit een vertrouwensbasis verkennen we waar knelpunten zich bevinden waarna we de eerste stappen zetten op het pad van persoonlijke groei, sensitieve weerbaarheid en vooral het leiden van een leven dat in overeenstemming is met wie je bent.

 7. 12 thema’s in 12 sessies

Tijdens ieder consult bespreken we één van twaalf thema’s die gerelateerd zijn aan hooggevoeligheid. Bij elk thema zit een uitnodiging die gericht is op introspectie; we richten ons hierbij in eerste instantie op het (h)erkennen van facetten van hooggevoeligheid in jouw leven en vervolgens hoe je hier beter mee kunt leren omgaan. Door het aangaan en uitwerken van deze uitnodigingen en door het oefenen van vaardigheden wordt het mogelijk om de tijdens de behandeling opgedane inzichten en vaardigheden blijvend te integreren in het leven van alledag.

 8. Optimaal rendement van de homeopathische begeleiding

Het is bekend dat homeopathie als begeleidingsvorm de meeste kans op succes heeft wanneer de begeleiding zich uitstrekt over een langere periode. Doorgaans lost een voorgeschreven middel een stukje op, waarna een ander beeld naar voren komt dat weer een ander middel nodig heeft. Als het goed is ontwikkelt je gezondheid zich door de homeopathische begeleiding steeds een stukje in de goede richting of kan een reeds ingezette neerwaartse lijn worden afgeremd of tot stilstand gebracht. Homeopathie kan ook palliatief zijn, gericht op het verzachten van onvermijdelijk lijden.

Door de totale tijdsduur van dit traject en door de individuele insteek krijgen de voorgeschreven homeopathische middelen de kans hun werk te doen. Bovendien kiezen veel cliënten ervoor de homeopathische begeleiding in een lagere frequentie te continueren, ook nadat het traject is afgerond.

 9. Direct toepasbaar

De thema’s die besproken worden en de inzichten die daaruit voortvloeien zijn direct toepasbaar. Feitelijk zijn het verschillende wegen die leiden naar hetzelfde doel: groei van vitaliteit en gezondheid, toename van sensitieve weerbaarheid en het kunnen ervaren van innerlijke rust en stabiliteit. Het kunnen omarmen van het leven met al z'n ups, downs, uitdagingen en successen door jezelf ten volle te accepteren en te leven in overeenstemming met wie je bent.

Een paar voorbeelden van thema’s die aangeboden kunnen worden zijn:

 • Verbinding kunnen ervaren door een nieuwe kijk op de techniek van het aarden

 • Beter kunnen ontspannen door bewust gebruik te maken van je ademhaling en dit ook regelmatig te oefenen en te toetsen in stressvolle situaties

 • Inzicht in het mechanisme van identificatie met gedachten en hoe dit proces positief te beïnvloeden

 • Het vinden van rustmomenten gedurende de dag op een manier die bij jou past

Overigens is het traject interactief: gedurende de behandeling heb jij als cliënt de vrijheid om zelf thema’s in te brengen die we dan meenemen als onderdeel van het traject.

 10. Positieve insteek!

Uiteraard is er in het traject volop aandacht voor de positieve kanten van het HSP zijn. We houden ons vooral bezig met de vraag waar de winst ligt en hoe je je leven zodanig kunt inrichten dat de kwaliteiten van je hooggevoeligheid optimaal tot uiting kunnen komen. Dit alles ondersteund met homeopathie als effectieve, natuurlijke en holistische geneeswijze.

Praktische zaken

Traject op persoonlijke titel

Een behandeltraject Homeopathie bij Hooggevoeligheid is mogelijk op persoonlijke titel. Afhankelijk van je zorgverzekering worden in dat geval (een deel van) de consultkosten vergoed vanuit het aanvullende pakket van je verzekering. Raadpleeg hiervoor je polis of neem even contact op met je verzekeraar. Als behandelaar ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen NVKH en RBCZ waardoor ik als homeopaat erkend word door de zorgverzekeraars.

Traject via je werkgever

Ook is het mogelijk voor een behandeltraject Homeopathie bij Hooggevoeligheid je werkgever te vragen (een deel van) de kosten op zich te nemen.

Veel werkgevers hebben een budget beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling van hun personeel. Om hier aanspraak op te kunnen maken kun je in overleg gaan met je werkgever/leidinggevende om te bespreken wat er in jouw situatie mogelijk is.

Daarnaast zijn er t.a.v. burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter mogelijkheden om via de bedrijfsarts of Arbodienst je werkgever bereid te vinden de kosten voor een behandeltraject te vergoeden.

Start van het traject

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

In een informatief, vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek tussen jou (cliënt) en mij (behandelaar) kunnen we verkennen of jouw wensen en de mogelijkheden die ik je qua behandeling kan bieden op elkaar afgestemd kunnen worden. Tevens is dit kennismakingsgesprek bedoeld om te ervaren of het voor ons allebei goed voelt om een behandeltraject aan te gaan.

Intake

De volgende bijeenkomst is een intake met onder meer een HSP test. Naar aanleiding van de informatie die uit de intake naar voren komt maak ik als behandelaar een inschatting van wat er qua behandeling nodig is. Voor deze intake breng ik overigens het normale consulttarief in rekening.

Offerte voor je werkgever

Wanneer je wilt onderzoeken of je werkgever de kosten van (een deel van) het traject wil betalen maak ik op basis van de intake een offerte op maat waarin wordt vastgelegd hoeveel consulten er zullen plaatsvinden en wat de totale kosten van het behandeltraject zullen zijn.

Nadat je werkgever toestemming heeft verleend kan gestart worden met het behandeltraject.

Interesse?

Is je interesse gewekt en wil je de volgende stap zetten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend en informatief kennismakingsgesprek!

De behandelaar

 • Peter Goosensen

 • Klassiek Homeopaat

 • Registratie NVKH, RBCZ, SCAG, erkend door zorgverzekeraars

 • Ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur, avondconsulten zijn mogelijk in overleg

 • Prima bereikbaarheid, geen wachtlijst!

Praktijk Amsterdam

 • EszenzZ Gezondheidscentrum Amsterdam

 • Parlevinker 7, 1034 PX Amsterdam-Noord (nabij ring A10, gratis parkeren)

 • Tel. 06-21606430

 • Mail: homeopaat.eszenzz@gmail.com

 • www.eszenzz-centre.nl

 Praktijk Alkmaar

 • Deltastraat 69, 1823 DR Alkmaar

 • Tel. 06-21606430

 • Mail: homeopaatalkmaar@gmail.com

 • www.homeopaatalkmaar.com 

Homeopathie voor inwoners van Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Noord Scharwoude, Zuid Scharwoude, Sint Pancras, Schagen, Heiloo, Limmen, Egmond, Bergen, Castricum, Uitgeest, Heemstede, Heemskerk, Zaanstad, Purmerend, Haarlem, Landsmeer, Zaandam, Zaandijk, Koog aan de Zaan, Assendelft, Krommenie, Amsterdam, Oostzaan, Westzaan e.v.