Nieuwsbrief september 2018

Afbeelding folie praktijk.jpg

Beste mensen, hierbij alvast de nieuwsbrief van september 2018 met actueel nieuws over de praktijk.

Behandelovereenkomst

Sinds enkele maanden wordt aan cliënten in de praktijk gevraagd een behandelovereenkomst te tekenen, het betreft algemene gegevens over de behandeling en het vastleggen van de richtlijnen van de AVG inzake de privacy. Voor kinderen onder de 16 jaar is ondertekenen door beide ouders overigens verplicht.

Op de hoogte brengen huisarts

Aan alle nieuwe cliënten in de praktijk vraag ik toestemming hun huisarts in te lichten over de homeopathische behandeling. Ik doe dit vanuit zorgvuldigheid t.a.v. de relatie tussen patiënt, homeopaat en huisarts. Ook wil ik hiermee graag onderstrepen dat ik open sta voor samenwerking en dat de homeopathie een aanvullende behandeling betreft die heel goed samen kan gaan met de reguliere zorg van de huisarts. Medische gegevens worden alleen uitgewisseld met de uitdrukkelijke toestemming van cliënten.

Vaccinatie

Er is de laatste tijd veel te doen over vaccinatie. Als homeopaat stel ik mij hierin neutraal op, sowieso zal ik nooit een advies geven over wel of niet vaccineren. Voor diverse standpunten zijn argumenten aan te voeren. Het enige advies dat ik kan geven is dat ouders de keuze voor hun kind weloverwogen maken op basis van de informatie die voorhanden is. Homeopathische begeleiding is zeker mogelijk zowel bij vaccineren als bij niet vaccineren. De zogenaamde ‘Homeopathische Profylaxe’ als homeopathisch alternatief voor reguliere vaccinatie bied ik niet aan in mijn praktijk omdat hierover nog teveel discussie is en het maatschappelijk draagvlak nog onvoldoende. Wel kan homeopathisch begeleid worden bij het vaccineren en ook bij eventuele klachten na een vaccinatie, dit op basis van de aanwezige symptomen waarbij de homeopathie in de klassieke vorm wordt toegepast. Het doormaken van kinderziektes kan met homeopathie op een natuurlijke manier ondersteund en begeleid worden. Bedenk dat het doormaken van een kinderziekte een oefening is voor het immuunsysteem en in die zin nuttig voor de ontwikkeling, mits eventuele complicaties niet de overhand krijgen. Om ziekteverwekkers minder kans te geven is het sowieso belangrijk te werken aan een optimale lichamelijke en geestelijke vitaliteit door een gezonde leefstijl, gezonde voeding en goede leefomstandigheden. Bij het stimuleren van de lichaamseigen vitaliteit kan homeopathie als natuurlijke en holistische geneeswijze zeker een rol spelen.

Homeopathie voor HSP’s (kinderen en volwassenen)

Er is een groeiende belangstelling voor het traject ‘Homeopathie voor HSP’s’. HSP staat voor Hoog Sensitief Persoon. Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid is geen medische diagnose maar een verzameling van karaktereigenschappen die per individu kunnen variëren. Veel mensen hebben hooggevoelige eigenschappen. Een HSP heeft meer dan anderen moeite met het verwerken van prikkels, voelt zich hierdoor in bepaalde situaties niet op z’n gemak en ontwikkelt vervolgens klachten zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieverlies of slaapproblemen. Met name kinderen zijn zich niet bewust van het mechanisme en kunnen vanuit de hooggevoeligheid gedragsproblemen ontwikkelen. Homeopathie kan voor deze groep veel verschil maken. Van de meeste hooggevoelige kinderen is overigens één van de ouders ook HSP. Ideaal is dan om zowel ouder als kind homeopathisch te begeleiden, dit kan veel lucht geven in de gezinssituatie. Als jij je kind, jezelf of je partner herkent in het beeld dan kun je een behandeltraject overwegen. Ook bij hooggevoeligheid in combinatie met medische diagnoses als ADHD of Autisme Spectrum Stoornissen is homeopathie als begeleiding een mogelijkheid. Vraag om informatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend en informatief gesprek.

Postgraduate

Op dit moment neem ik deel aan een postgraduate in Amersfoort, een vervolgopleiding waar professionele en ervaren homeopaten zich verder kunnen specialiseren in de nieuwste inzichten en de laatste ontwikkelingen in de homeopathie. In de volgende nieuwsbrief hierover meer.

Orthomoleculaire Geneeskunde

Komend najaar neem ik deel aan een cursus orthomoleculaire geneeskunde van stichting OrthoKennis. Tijdens deze driedaagse cursus doceert Drs. Alex Leupen over de orthomoleculaire leer van vitaminen, mineralen en andere belangrijke nutriënten. In de toekomst hoop ik de homeopathische behandelingen in mijn praktijk aan te kunnen vullen met orthomoleculaire begeleiding in de vorm van suppletieadviezen.

Verstrekking homeopathische middelen

Nog niet iedereen weet dat het mogelijk is om homeopathische middelen die ik vanuit mijn praktijk voor je bestel zelf op te halen bij de Hahnemann Apotheek in Heiloo. Dit kan schelen in de order- en administratiekosten, wie hiervoor kiest kan dit aangeven tijdens het eerstvolgende consult.

Consulten zijn nog steeds mogelijk op beide praktijkadressen:

Praktijk Alkmaar

  • Deltastraat 69

  • 1823DR Alkmaar

  • Tel: 06-21606430

  • Mail: homeopaatalkmaar@gmail.com

Praktijk Amsterdam

  • EszenzZ Centre, gebouw Gezondheidscentrum Banne Buiksloot

  • Parlevinker 7

  • 1034 PX Amsterdam

  • Tel: 06-21606430

  • Mail: homeopaat.eszenzz@gmail.com

Avondconsulten, Skype, FaceTime

Op beide praktijkadressen zijn avondconsulten mogelijk, mocht je voorkeur hiernaar uitgaan dan kun je dit aangeven bij het maken van je consultafspraak. Mocht de afstand een probleem zijn dan kan een consult ook via Skype, FaceTime of telefonisch plaatsvinden.

Inplannen consultafspraken

Meestal zijn er voldoende mogelijkheden t.a.v. het inplannen van consultafspraken. Wie dit prettig vindt kan een paar consulten vooruit plannen om er zeker van te zijn dat de door jou gewenste data/tijdstippen beschikbaar zijn. Vooral deelnemers aan de trajecten maken hiervan al gebruik, maar ook bij een gewone behandeling kan het zinnig zijn om een stukje vooruit te plannen.