Homeo-therapie bij Burn-Out

mental-health-quote-hp-68-1.jpg

Door Peter Goosensen, homeopaat en coach

Inleiding

In 2017 kwam maar liefst 42 procent van het totale aantal ziekmeldingen door overspannenheid en burn-out, een percentage dat overigens nog steeds stijgt. Gemiddeld kost een burn-out een bedrijf 60.000 euro per persoon per jaar. Maar nog veel belangrijker dan deze economische factoren is het persoonlijk drama dat achter deze cijfers schuil gaat. Een goede reden om het verschijnsel burn-out eens tegen het licht te houden.

Wat is een burn-out?

Een burn-out is een toestand van uitputting als gevolg van een overmaat aan stress die gedurende langere tijd is opgebouwd. In de GGZ standaard worden voor burn-out de volgende criteria gehanteerd:

  • Er is sprake van overspannenheid

  • De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen

  • Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond

Overspannenheid als voorstadium

Overspannenheid kan gezien worden als een voorstadium van burn-out. Als je overspannen bent dan ervaar je  vermoeidheid, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, een opgejaagd gevoel en concentratieproblemen. Kortom: je hebt stress, je kunt het eenvoudigweg niet meer aan en je krijgt het gevoel de grip op het geheel te verliezen. Dit zorgt ervoor dat je op het werk, in het gezin en in het sociale netwerk niet meer normaal kunt functioneren. Het tijdig herkennen van waarschuwingssignalen is dan ook essentieel om een toestand van burn-out te voorkomen.

Persoonlijke gevolgen

De persoonlijke gevolgen van een burn-out kunnen groot zijn. Ziekteverzuim, verlies van werk, problemen in relatie, gezin of familie en vermindering van sociale contacten kunnen ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven vermindert. Vaak is er sprake van cynisme, ook gevoelens van falen komen veel voor.

Rendement en de menselijke maat

Een zorgelijke ontwikkeling is het in toenemende mate optreden van burn-out door stress op het werk. Het heeft er alle schijn van dat de eisen die aan werknemers gesteld worden in veel gevallen niet meer waar te maken zijn. Rendement en efficiëntie staan centraal, wat niet altijd goed samengaat met de menselijke maat. Niet alleen het bedrijfsleven maar ook andere sectoren als het onderwijs en de zorg hebben te kampen met dit fenomeen.

Sociale druk

Sociale druk kan ook meespelen bij het ontstaan van burn-out. Door social media is er veel zichtbaar dat vroeger onzichtbaar bleef. Het niet meer kunnen waarmaken van een zorgvuldig opgebouwde status of hierin achterblijven in vergelijking met anderen leidt tot spanning en het gevoel ontoereikend te zijn. In die zin kan burn-out beschouwd worden als een ziekte van deze tijd.

Herstellen van (dreigend) burn-out

Wanneer de oorzaak van een burn-out in de werksfeer ligt kan het goed zijn om, eventueel samen met de leidinggevende en bedrijfsarts, te inventariseren of er mogelijkheden zijn om je werkomstandigheden aan te passen. Structuur in de dagelijkse bezigheden en voldoende nachtrust heeft een gunstige invloed op het herstel, hetzelfde geldt voor ontspanning in de vorm van rustige beweging in de buitenlucht zoals wandelen of fietsen. Voor een partner van iemand met een burn-out is het goed om te weten dat een begripvolle houding en het openstaan voor het delen van ervaringen bijdraagt aan herstel.

Hulpverlening

Qua hulpverlening zullen veel huisartsen verwijzen naar een eerstelijns psycholoog. Behandeling bestaat uit inzien en accepteren dat je een (dreigend) burn-out hebt, rust nemen, in kaart brengen wat mogelijke oorzaken zijn, het zoeken naar concrete praktische oplossingen zoals het anders leren omgaan met spanning en begeleiding in het bepalen van het moment waarop gestart kan worden met re-integratie. Een veel toegepaste behandelvorm bij burn-out is cognitieve gedragstherapie waarbij getracht wordt mogelijke disfunctionele gedachten om te buigen naar een meer objectieve blik op de werkelijkheid.

Homeopathie als begeleiding bij burn-out

Natuurlijke geneeswijzen zoals homeopathie kunnen het proces van herstel bij burn-out in belangrijke mate ondersteunen of een dreigend burn-out helpen te voorkomen. Homeopathie is een milde therapievorm die naast het effect van de homeopathische middelen ook inzicht verschaft in je eigen situatie. Een homeopathisch consult is bij uitstek een gelegenheid om zaken op een rijtje te zetten en na te gaan hoe problemen konden ontstaan. Met name de beleving op het gevoelsniveau is voor een homeopaat doorslaggevend bij het komen tot een effectief voorschrift. Bedenk dat homeopathie maatwerk is: op basis van de individuele gevoelsmatige beleving en de fysieke symptomen kunnen passende middelen worden voorgeschreven. Daarnaast kunnen met behulp van voedingsadviezen en orthomoleculaire ondersteuning (vitaminen, mineralen en andere nutriënten) eventuele tekorten in het lichaam worden aangevuld. Bij deze gecombineerde aanpak zie je vaak dat mensen beter in hun energie komen, een goed uitgangspunt voor verder herstel.

Coaching bij burn-out

Irreële en disfunctionele overtuigingen kunnen bijdragen aan het ontstaan van stress. Soms is er in de loop der jaren een denkpatroon ontstaan dat een heldere kijk op de zaak vertroebelt. De homeopaat in de rol van coach kan dan fungeren als klankbord en soms als spiegel zodat cliënten onder begeleiding met hun eigen blinde vlekken aan de slag kunnen gaan.

Zoeken naar balans

Bij overspannenheid en burn-out zou je kunnen zeggen dat een bepaald evenwicht dat nodig is om te kunnen functioneren door langdurige en overmatige stress is verstoord. Om dit evenwicht blijvend te herstellen is het nodig de oorzaak van de stress te achterhalen en uit te werken vanuit de eigen persoonlijkheid, achtergrond en levensgeschiedenis. Daarnaast kan het verstandig zijn de levenshouding te herzien.

Zo helpt het wanneer het ons lukt om meer in het hier en nu te leven en ons te verbinden met het universum door goed geaard te zijn. Waarde toekennen aan onze intuïtie kan bijdragen aan het vinden van een opening. Wat ook kan helpen is alert te zijn op identificatie met gedachten: gedachten zijn niet wie je ten diepste bent, bovendien heb je zelf een keuze bij het al dan niet voeding geven aan gedachten.

Ook ontspanningsoefeningen kunnen effectief zijn, vooral wanneer het bewust omgaan met de ademhaling hierbij betrokken wordt. Het zijn maar voorbeelden, iedere mens is anders en ervaart het opgebrand zijn op eigen individuele wijze. Dit betekent dat de aanpak voor wat betreft hulpverlening bij burn-out toegespitst zal moeten te worden op de persoon.

Homeo-therapie

Herken je bij jezelf aspecten van overspannenheid of burn-out dan zou een combinatietraject van homeopathie en coaching voor jou een optie kunnen zijn. Coaching leidt tot inzicht en tot het ontwikkelen van een andere levenshouding. Homeopathie, voedingsadviezen en orthomoleculaire begeleiding ondersteunen het proces van herstel op het energetische en fysieke niveau.

Personal Evolution Model

Als homeopaat werk ik met het Personal Evolution Model van Dr Mahesh Gandhi. Gandhi is in India opgeleid als psychiater en heeft zich daarna omgeschoold tot homeopaat. Inmiddels is hij een vooraanstaand homeopaat in India en heeft hij kennis en inzichten uit de psychiatrie verwerkt in een model voor het homeopathisch begeleiden van mensen met psychische klachten. Zijn aanpak onderscheidt zich door een andere manier van kijken en luisteren naar cliënten, waardoor je als homeopaat in staat bent op een dieper niveau contact te maken en hierdoor ook op een meer effectieve manier kunt voorschrijven.

Klassiek homeopaat Peter Goosensen

Klassiek homeopaat Peter Goosensen is aangesloten bij NVKH en RBCZ en houdt spreekuur in Alkmaar en in Amsterdam. Zijn praktijk biedt uitstekende homeopathische zorg voor inwoners uit: Alkmaar, Sint Pancras, Langedijk, Heerhugowaard, Koedijk, Noord- en Zuid Scharwoude, Oudkarspel, Waarland, Heiloo, Limmen. Castricum, Uitgeest, Heemskerk, IJmuiden, Velsen, Egmond, Bergen, Schoorl, Hargen, Camperduin,Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Schagen, Den Helder, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, West-Friesland, Obdam, Opmeer, Zeevang, Zaanstad, Assendelft, Krommenie, Haarlem, Amsterdam, Hoofddorp, Badhoevedorp, Amstelveen, Uithoorn, Het Gooi, Blaricum, Hilversum, Bussum, Naarden, Nieuw-Vennep, Aalsmeer e.v.